loading...

تیرچه بتنی

تیرچه بتنی

سه شنبه 9 فروردین 1401

مزایای استفاده از تیرچه صنعتی در بتن ریزی

۱-اهمیت شاسی تیرچه
کلیه مقاومت های فشاری در سقف توسط بتن تحمل و به ستون ها منتقل می گردد. اولین عضو بتنی سقف تیرچه می باشد که دارای یک کاور بتنی کوچک است. در صورت عدم استفاده از بتن عیار حداقل ۳۰۰ یارده c25 در پاشنه کوچک ترین خیز منفی یا مثبتی می تواند میلگردهای کششی قرار گرفته در پاشنه را از بتن جدا نموده و ترک های طولی و عرضی غیر قابل اصلاحی را در تیرچه پدیدار کند و این امر یکپارچگی تیرچه و بتن دال سقف را با پاشنه تیرچه و درگیری میلگردهای کششی را در جهت کنترل خیز سقف کاهش می دهد. اهمیت ارتفاع پاشنه تیرچه در این است که اولا آسیب پذیری در جابجایی ها و بارگذاری ها را کنترل می کند دوم میزان یکپارچگی بتن سقف با تیرچه را بیشتر نموده و خیزهای ناشی از بتن ریزی سقف را کنترل می کند.

۲-ویژگی مواد ترکیبی پاشنه
تمامی رده های بتن دارای یک شناسنامه تولیدی به اسم طرح اختلاط می باشد. طرح اختلاط به شما نشان می دهد که مقاومت فشاری یا fc بتن شما در سانتی متر مربع چقدر می باشد و شما چه میزان بار مرده و زنده را می توانید بر روی بتن خود بارگذاری کنید. دانه بندی شن و ماسه و همچنین تیپ سیمان مصرفی و نحوه نگهداری از سیمان و در نهایت مواد افزودنی بتن نشان دهنده کیفیت مواد مصرفی می باشد میزان اختلال مواد در میزان لیتر آب مصرفی و محل ترکیب و میکس مواد از عوامل اصلی داشتن یک بتن با کیفیت است.

۳-ویژگی عمل آوری و نگهداری از بتن
بتن یک موجود زنده می باشد و زمان نقش به سزایی در زنده نگه داشتن آن دارد و در صورت عدم رسیدگی و آب دهی عملیات مقاومت گیری (هیدراسیون) آن متوقف می شود که در این حالت شما فقط یک ملات خرد شدن دارید. آب دهی و عدم تابش نور خورشید بتن را در چند روز اولیه به مقاومت خوبی جهت حمل و بارگذاری اولیه می رساند.