loading...

تیرچه سنتی

تیرچه بتنی

تیرچه بتنی

در حال حاضر تیرچه‌های صنعتی، تیرچه‌های بتنی و تیرچه‌های پیش تنیده در ساختمان‌سازی کاربرد دارند.

مشاهده جزئیات