loading...

خرپا بتنی

انواع تیرچه و کاربردهای آن

انواع تیرچه و کاربردهای آن

تیرچه بتنی به قطعه ‌ای پیش‌ ساخته گفته می ‌شود که از میلگرد و بتن ساخته ‌شده و برای ساختن سقف به‌ کار می‌ رود.

مشاهده جزئیات