loading...

ورق روغنی گالوانیزه

ورق رنگی و روغنی گالوانیزه

ورق رنگی و روغنی گالوانیزه

ورق رنگی از ورق های پایه گالوانیزه می باشد، یعنی در واقع جنس ورق پایه آن و به اصطلاح مغزی آن ، از نوع ورق گالوانیزه است.

مشاهده جزئیات